Què oferim

Divulgació i recerca

Generem continguts al voltant de temes de sobirania alimentària.
Documentem processos participatius.
Mapejem la realitat alimentària del territori.
Documentem receptes i processos culinaris i col·lectius.

Consultoría

Dinamització de processos participatius.
Fem diagnosi i detecció de necessitats.
Dissenyem projectes col·laborativament amb les organitzacions.
Proposem estratègies i accions.
Acompanyem els processos.
Fem seguiment i avaluació.

Accions e intervencions

Obrim espais de presa de consciència i transformació al voltant de l’alimentació
Portem a terme activitats generadores de coneixement i aprenentatge col.lectiu.
Fem propostes generades des-de, i per a, la comunitat.
Dissenyem propostes a mida per col·lectius, organitzacions i institucions.