Transparència

Pots consultar els nostres estatuts aquí.

També els comptes anuals dels anys 2021, 2020 i 2019

Memoria d’activitats aquí

Protocol de Cures