Cuchara

Cuchara és una iniciativa que planteja l’alimentació com a motor d’emancipació social i cultural des de l’òptica tant individual com col·lectiva, tenint en compte que la forma com ens relacionem amb els aliments, incloent la seva elaboració, té una significació política a més de constituir una font d’aprenentatges, de gaudi i de relació social.

Cuchara proposa donar a la cuina un espai central a les vides, espai que sovint cedim a la indústria alimentària, per reapropiar-nos des d’aquesta estança de les decisions sobre allò que mengem, i més enllà, sobre el model de consum i de societat en que vivim. Utilitzem la fermentació, l’aprofitament alimentari, la recol·lecció de plantes silvestres o el DIY com a palanques transformadores.

Feminisme

La cuina ha estat territori tradicional de les dones i de les cures. Com a tal, les feines quotidianes associades a la cuina han estat poc valorades, invisibilitzades i normalitzades en la seva feminització a la nostra cultura.

Proposem donar espai i posar en valor aquestes tasques, tot visibilitzant la feminització de la cuina per tal d’ampliar el ventall de gènere associat a aquestes tasques.

Cultura

L’alimentació forma part de la cultura d’una societat i és un dels fenòmens on es pot observar el canvi social i les tendències culturals.

Nosaltres proposem mantenir i recuperar processos culinaris propis de la cultura i del patrimoni alimentari local, tot
hibridant-los i creant-ne de nous, en un diàleg constant entre tradició, modernitat i la interculturalitat pròpia del territori en què treballem.

Comunitat

Cuchara proposa eines per (re)conectar entre nosaltres a través de la cuina i apuntar cap a allò col.lectiu.

Fer comunitat és una activitat social que implica éssers humans i també no-humans que col·laboren en processos de cuina. Amb la voluntat de tenir en compte les perifèries i questionar els discursos dominants, fem propostes amb
caràcter inclusiu i participatiu que té en compte els diferents col·lectius presents al territori.

Sostenibilitat

Davant l’actual acceleració dels processos de consum industrial, proposem replantejar-los per afavorir models més sostenibles i més adequats als ritmes vitals, tant mediambientals com individuals i col·lectius.

Ho fem des d’entorns urbans, entenent aquests com a part del medi ambient, d’un sistema que es retroalimenta i és co-depenent dels territoris del voltant i que no està exent de vida animal o vegetal.

Autogestió i reciprocitat

Fomentem dinàmiques i processos d’auto-gestió comunitària amb vocació de continuïtat i replicabilitat ja que totes les persones, sigui quina sigui la seva situació i condició, poden ser agents actius de canvi. Apel·lem a la reciprocitat entre éssers i col·lectius per generar dinàmiques de col·laboració horitzontals, justes i adequades als
contextos individuals.

Salut

Plantejem la salut com un dret de les persones, que sovint queda lluny, en mans dels “experts”.

Reivindiquem la reapropiació de les eines que hi ha al nostre voltant per gaudir de bona salut i l’alimentació n’és una de clau.

Per això fomentem procesos i elaboracions amb aliments frescos, nutritius, naturals, sense compostos químics artificials, que els nostres cossos puguin entendre com a aliment.

Qui som

Add your code snippet here.

Add your code snippet here.