Etiqueta: ‘ferment’

  • Per què “Cuchara”?

    La Cuchara conté. Pot contenir sabor, informació, amor, cures…

    La Cuchara toca el menjar, s’utilitza per a tastar com està…

    Cuchara