Cuina i transformació a un pis assistit

Cuina i transformació a un pis assistit

Notes d’un procés comunitari amb l’alimentació com a metodologia

Durant 2023 vam començar l’acompanyament d’un pis tutelat a Tarragona per a joves de 16 a 18 anys (a partir de l’encàrrec de la Fundació Casa Sant Josep https://www.casasantjosep.cat/). 

Mitjançant el projecte es van estructurar i portar a terme accions a la cuina, a partir de la nostra metodología que treballa amb l’aliment com a catalitzador de processos comunitaris, per a afavorir que aquesta es convertís el l’epicentre del pis, donant així importància a l’esfera de les cures i oferint eines per a les residents.

La cuina com a territori: 

La cuina és un lloc de relació, on passen coses centrals dins d’una unitat de convivència. Ens hi trobem i també podem topar. Entrem juntes a la cuina, menjem i veiem el que surt, intentem donar un marc a aquest espai d’interacció.

Diversitat, individualitat, col.lectiu:

La diversitat de persones i sensibilitats que hi conviviu ha de permetre que les individualitats hi puguin existir i també generar espais de participació col.lectiva.

Dinàmiques sistèmiques:

Les habitants aporteu a la convivència les vostres històries i hi adopteu rols. Amb tot plegat es generen dinàmiques que cal poder fer emergir per a gestionar-les.

L’aliment:

A més de tot això, a la cuina també s’hi menja :). Incidir sobre l’aliment, el seu orígen, la seva compra o cultiu i preparació ens permet generar parcel.les d’interacció i debat, cocreació i gaudi.

Treballem amb les mans i també amb la ment i la paraula, ens movem per l’espai i tocarem aliments per a sortir dels esquemes que ja coneixem i explorar altres possibilitats.

Que estem fem?

Ens coneixem

Som com bacteris: els bacteris nous estan remenant lo que hi havia

Recordem que el menjar es una part importantissima de la feina de cures al pis i de tot el que fem, hi ha Molt que no es veu

La idea es crear / consensuar una metodología practica concreta que revolucioni l’espai cuina.

Fer que la cuina esdevingui un espai central i estructural, que afecti les demes arees de l’accio educativa del pis

Es poden generar vincles quan compartim el menjar

Experimentar i seguir abordant les nostres relacions i amb la cuina

Desafiaments

Es un moment molt incipient del procés 

També parlem de com treballar amb la movilitat, com podem generar esforços que es mantenguin amb tant canvi

Recordem el contetx, edat i bagatge

Es necesaria una coherencia per establir una cultura.

Estem d’acord en que:

La cuina es un element d’unio i repercuteix a la resta d’arees del pis

Tot canvia, costa sostenir rutines

Tenir estructura, protocols i procediments establerts, dona seguretat

Ho anirem co-creant a partir de l’assaig i error

Es important reconeixer el que va pasar en les sessions anteriors i recollir el que ha quedat

És un procés més aviat circular, per tant, no es pot entendre amb un inici i final, anirà canviant i evolucionant, en funció dels agents implicats i la cadència de les dinàmiques pròpies, l’important és facilitar que es pugui passar sobre la taula el que passa en cada moment per poder anar aprenent i ajustant, de manera cuidada i segura per a totes.

Aquest projecte s’ha fet amb el suport de la Diputació de Tarragona